Privacyverklaring

AVG Privacyverklaring
Middels deze verklaring willen we als bedrijf laten zien dat we voldoen aan de eisen van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG), zodat u als klant weet dat uw gegevens in veilige handen zijn.

Welke gegevens verzamelen wij?

Naam en adresgegevens
Telefoonnummers
E-mailadressen.

Voor welke doelen verzamelen wij deze gegevens?

Het kunnen sturen van e-mails naar klanten
Het kunnen sturen van facturen naar klanten
Het kunnen afleveren van bestelde goederen
Het kunnen bellen naar klanten in verband met vragen, informatie, aanbiedingen, facturering, aflevering van bestelde goederen, e.d.

Welke bewaartermijnen hanteren wij?
Als bewaartermijn van de gegevens die met bestellingen en facturering te maken hebben (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres), hanteren we de richtlijnen zoals deze door de Belastingwet wordt voorgeschreven: 7 jaar.

Welke rechten hebt u?
U hebt te allen tijde recht op inzage van uw gegevens of om gegevens aan te passen, evenals het recht tot verwijdering van persoonsgegevens. Dit laatste met uitzondering van de gegevens die we met het oog op de belastingwet verplicht 7 jaar moeten bewaren.
U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als u denkt dat wij niet correct met uw gegevens omgaan.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Wij verstrekken geen enkele gegevens aan derden.